Medycyna - Hormon tarczycy

Tarczyca wytwarza i uwalnia drobiny jodowanych tyronin, które wywierają silne działanie na cykl wielu przemian ustrojowych, powodują wzmożenie procesów utleniania i regulują gospodarkę jodową. Niezależnie od tego, dzięki wydzielaniu kalcytoniny tarczycę uznajemy za ważne ogniwo regulujące przemiany wapniowofosforowe. Hormony tarczycy o budowie jodotyronin są przechowywane we wnętrzu pęcherzyków w postaci koloidu, którego najważniejszym składnikiem biologicznym jest tyreoglobułina. W tyreoglobulinie stwierdza się obecność prekursorów hormonów tarczycy, jak monojodotyrozyny i dwujodotyrozyny, znaleziono tyroksynę i trójjodotyroninę. Proteolityczne działanie enzymów powoduje przenikanie składników tyreogłobuliny do krwiobiegu. Tyreoglobulina mimo dużych rozmiarów cząsteczki około 600 000 u przedostaje się do krwiobiegu. Stężenie jej w surowicy osób zdrowych, mierzone metodą radioreceptorową, waha się w granicach 5—30 ng/ml. Tarczyca, podobnie jak inne gruczoły wewnętrznego wydzielania, jest objęta systemem samoregulacji. W podwzgórzu powstaje neurohormon, TRH (thyrotropin releasing hormone), który drogą krwionośną przez wrotne krążenie przysadkowe dostaje się do przedniego płata przysadki i wbudza w jego obrębie wytwarzanie przysadkowego hormonu tyreotropowego, czyli TSH.
dieta na zamówienie http://i-potencja.pl http://elmas.com.pl/oferta,welny-mineralne,52,409